Een grote groep studenten die een functiebeperking heeft, maakt geen gebruik van extra voorzieningen omdat die er simpelweg niet zijn of omdat de student dit niet weet. En daar gaat het vaak mis. Daarom wordt in dit artikel aandacht besteed aan de vraag hoe het nou precies allemaal zit. Waar heb je recht op? Hoe zit het met studiefinanciering, extra voorzieningen op school en waar kun je terecht met vragen? Tot slot wordt er antwoord gegeven op misschien wel die ene prangende vraag: wat kun je zelf doen om je studie succesvol af te ronden? Met tips en tricks van een ervaringsdeskundige helpen we je een eind op weg.

Foto2
Een muur van onbegrip

Uit onderzoek van Handicap en Studie (2012) blijkt dat drie op de tien studenten in het hoger onderwijs een functiebeperking heeft. Zo’n tien procent van deze groep studenten, ongeveer 66.000, werd hier tijdens de studie door belemmerd. Van deze groep studenten had tussen de 42% en 52% extra voorzieningen nodig. 14% van de studenten in het HBO stopte na vijf jaar en ging zonder diploma van school. Bij niet-beperkte studenten was dit slechts 3%  ‘Daar schrik ik best wel van. Ik vind het best wel jammer dat er niet meer wordt gedaan voor die studenten om ze te helpen’ Zegt Tristin Nauta, eerstejaars studente International Business and Management Studies (IBMS). Zelf heeft Tristin een oogaandoening waardoor ze slechts 10% ziet. Maar dat weerhield haar er niet van om een internationale opleiding te kiezen.

Veel van deze beperkingen, bijvoorbeeld een visuele of auditieve beperking, ADHD of autisme zijn onzichtbaar en komen relatief weinig voor. Dit kan ervoor zorgen dat de student tegen een muur van onbegrip aanloopt en daardoor vastloopt in zijn of haar studie. Tristin beaamt dit. Zij stopte eerder met haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening omdat ze tegen teveel obstakels aanliep. ‘Ik moest bij de decaan zelf maar aangeven wat ik graag aan voorzieningen wilde in plaats van dat de decaan mij daarover adviseerde. Tegen de tijd dat ik mijn eerste toetsweek had, moesten alle faciliteiten nog geregeld worden. Dat leverde mij veel stress op.’ Daarom zijn zowel algemene voorzieningen als maatwerk heel belangrijk om het onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is: weet wat je school te bieden heeft en waar je recht op hebt.

Oude studiefinanciering
Studenten die nog onder het oude studiestelsel vallen, hebben vier jaar recht op studiefinanciering en een ov-kaart, die nog met een jaar kan worden verlengd. Deze lening wordt omgezet in een gift zodra binnen de termijn van tien jaar een diploma wordt behaald.
Maar wanneer je studeert én een functiebeperking hebt, zijn er nog een aantal zaken waar je recht op hebt. Zo heb je bijvoorbeeld recht op één jaar extra beurs met ov. Wanneer het niet lukt om binnen tien jaar een diploma te halen, kan de diplomatermijn met vijf jaar worden verlengd. Lukt het toch niet om een diploma te behalen, dan kan de prestatiebeurs worden omgezet in een gift. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een functiebeperking tijdens de studie optreedt of dat de functiebeperking verergerd, waardoor je je huidige studie niet kunt afmaken, maar je misschien wel een andere HBO studie kunt volgen. In dat geval kun je opnieuw in aanmerking komen voor studiefinanciering voor een duur van vier jaar. Mocht je van één van deze voorzieningen gebruik willen maken, dan kun je bij de studentendecaan het formulier ‘verzoek voorziening hoger onderwijs’ aanvragen.

Nieuwe studiefinanciering
Sinds 1 september 2015 is de Wet studiefinanciering vervangen door het leenstelsel en krijgen studenten geen basisbeurs meer, maar een lening die na het behalen van het diploma moet worden terugbetaald. Er geldt geen bijverdienstegrens meer. Dit kan voor studenten met een Wajong-uitkering een groot voordeel zijn. Bovendien is de diplomatermijn van 10 jaar geheel komen te vervallen. Wanneer je als gevolg van een functiebeperking, handicap of ziekte studievertraging oploopt, kun je een kwijtschelding van € 1200,- op je studieschuld krijgen op het moment dat je je bachelor diploma hebt gehaald. Bovendien blijft het recht op een extra jaar ov-jaarkaart (en eventueel een aanvullende beurs) bestaan.

Profileringsfonds
Heb je je volledige prestatiebeurs al opgemaakt, maar ben je nog niet helemaal klaar met je studie? Dan kun je nog gebruik maken van het zogenoemde profileringsfonds van jouw hogeschool. In het studentenstatuut van jouw hogeschool staat hoe je hier aanspraak op kunt maken en onder welke voorwaarden. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan het maximale bedrag dat je eerder aan studiefinanciering ontving.

Individuele studietoeslag
Voor veel studenten met een functionering is het lastig om naast hun opleiding ook een bijbaan erbij te hebben. Daarom is er nu in de Participatiewet een studieregeling opgenomen waarbij gemeenten een individuele studietoeslag kunnen toekennen. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je:

  • 18 jaar of ouder bent,
  • studiefinanciering ontvangt,
  • geen eigen vermogen hebt,
  • je niet in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen, maar nog wel mogelijkheden hebt tot arbeidsparticipatie.

De hoogte van de toeslag en de frequentie van de uitbetaling kunnen per gemeente verschillen en dient te worden aangevraagd bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Wanneer je een Wajong-uitkering ontvangt, heb je geen recht meer op een dergelijke toeslag.

Hulpmiddelen
Wanneer je extra hulpmiddelen nodig hebt om te kunnen studeren, dan kun je die aanvragen bij het UWV. Het UWV vervoegd de goedkoopste voorziening die voor de student geschikt is. Meer informatie over de voorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen en de hoogte van de vergoedingen zijn te vinden op de website van het UWV. Je kunt hier tevens het aanvraagformulier downloaden.

Foto1

Studiebegeleiding
Tristin geeft aan dat ze haar examens in de Lumius maakt. ‘Dit lokaal is speciaal ingericht voor mensen die gebruik maken van extra toetsvoorzieningen zoals in mijn geval 50% extra tijd en een digitale toets. Tijdens toetsen gebruik ik mijn eigen laptop met spraak en vergroting.’

Voor vragen over je studie of wanneer je tijdens je studie tegen problemen aanloopt, kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider of studieadviseur. Maar ook de studentendecaan kan je helpen met informatie, advies of extra begeleiding. De studentendecaan is onafhankelijk – wat wil zeggen dat deze niet direct betrokken is bij je opleiding – en kan je helpen met vragen over bijvoorbeeld studievertraging, een aangepaste studieplanning of als je je studie tijdelijk wilt onderbreken. Bovendien kan de decaan je helpen een aanvraag in te dienen bij de examencommissie voor extra studievoorzieningen. Denk hierbij aan extra tijd, aangepaste toets vormen, spreiding van de tentamens of gebruik van digitale hulpmiddelen.

Tristin: ‘Ik heb voordat ik met mijn opleiding begon met de decaan gesproken over mijn beperking en aangegeven wat ik nodig heb.  Zo hebben we het ook over het buddysysteem gehad waarbij een klasgenootje mij naar de lokalen begeleidt. Daarnaast heeft de decaan met de docenten gepraat en aangegeven dat ik een beperking heb zodat ze daar in de lessen rekening mee kunnen houden. De decaan van mijn huidige opleiding was heel meedenkend en zich heel bewust van de mogelijkheden die er zijn voor studenten met een beperking.’

Met Tristin komt het wel goed. Ze heeft veel plezier in haar studie en tot nog toe heeft ze al haar studiepunten gehaald. Daarom geeft ze hieronder nog een aantal tips zodat ook jij je studie succesvol kunt afronden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.