Studenten houden zich staande in China

China, het land van de toekomst. Een van de beweegredenen voor NHL Hogeschool om een bezoek te brengen aan dit land. Dertig studenten en vier begeleiders trokken er...

Art & Copy

In het kader van jezelf specialiseren binnen de opleiding Communicatie heeft NHL Hogeschool een aantal minoren opgesteld voor de derdejaars studenten. Naast een minor elders in Nederland of...

Buitenlandse stage meerwaarde voor studenten

Tegenwoordig gaan steeds meer studenten naar het buitenland voor een stage of studie. Wat is hiervan de meerwaarde voor de toekomstige werkgever? Twee studenten van de opleiding Communicatie ...